Sammen med menigheter ønsker vi å motivere, utruste og trene mennesker til verdensevangelisering. Operasjon Mobilisering (OM) er en tverrkirkelig trosbasert misjonsorganisasjon. Vi ser oss selv som en integrert del av norske menigheter. Vårt ønske er å styrke menighetene. Vi mobiliserer mennesker fra alle yrkesgrupper til verdensmisjon. Det er nå over 3100 fulltids arbeidere som tjenestegjør med OM og arbeider i over 110 land. Vi tilbyr opplæring på misjonsfeltet og sender ut mennesker på internasjonale team. Der kan man tjenestegjøre på skip eller i de ulike landene på korttid eller langtidsoppdrag. Vårt ønsker er å se menighetsplantinger vokse frem blant unådde folkeslag.

 

MED HÅP TIL ALLE FOLK

Ønsker du å motta vårt blad eller nyhetsbrev? – Registrer deg her

Mission trips starting soon

Want to serve God, transform lives and see the world? ...check our mission trips starting soon or go to our Short-term page for more.

Germany TeenStreet 2016 - Service Team (Wed 27 Jul 2016 )
Wed 27 Jul 2016 – Wed 03 Aug 2016
Apply Now - Deadline Tue 12 Jul 2016
single people welcome married couples welcome families welcome groups welcome
Tue 02 Aug 2016 – Wed 31 Aug 2016
Apply Now - Deadline Thu 30 Jun 2016
single people welcome married couples welcome families welcome groups welcome
Tue 02 Aug 2016 – Wed 31 Aug 2016
Apply Now - Deadline Thu 30 Jun 2016
single people welcome married couples welcome families welcome groups welcome