Sammen med menigheter ønsker vi å motivere, utruste og trene mennesker til verdensevangelisering. Operasjon Mobilisering (OM) er en tverrkirkelig trosbasert misjonsorganisasjon. Vi ser oss selv som en integrert del av norske menigheter. Vårt ønske er å styrke menighetene. Vi mobiliserer mennesker fra alle yrkesgrupper til verdensmisjon. Det er nå over 3100 fulltids arbeidere som tjenestegjør med OM og arbeider i over 110 land. Vi tilbyr opplæring på misjonsfeltet og sender ut mennesker på internasjonale team. Der kan man tjenestegjøre på skip eller i de ulike landene på korttid eller langtidsoppdrag. Vårt ønsker er å se menighetsplantinger vokse frem blant unådde folkeslag.

 

MED HÅP TIL ALLE FOLK

Ønsker du å motta vårt blad eller nyhetsbrev? – Registrer deg her

Mission trips starting soon

Want to serve God, transform lives and see the world? ...check our mission trips starting soon or go to our Short-term page for more.

Hungary Dance Link Bill Drake tour, Hungary (Mon 27 Jun 2016 )
Mon 27 Jun 2016 – Mon 11 Jul 2016
Apply Now - Deadline Wed 01 Jun 2016
single people welcome married couples welcome families welcome groups welcome
Fri 01 Jul 2016 – Fri 30 Sep 2016
Apply Now - Deadline Tue 31 May 2016
single people welcome married couples welcome sorry, no families sorry, no groups
Mon 18 Jul 2016 – Sun 31 Jul 2016
Apply Now - Deadline Fri 10 Jun 2016
single people welcome married couples welcome families welcome groups welcome