Sammen med menigheter ønsker vi å motivere, utruste og trene mennesker til verdensevangelisering. Operasjon Mobilisering (OM) er en tverrkirkelig trosbasert misjonsorganisasjon. Vi ser oss selv som en integrert del av norske menigheter. Vårt ønske er å styrke menighetene. Vi mobiliserer mennesker fra alle yrkesgrupper til verdensmisjon. Det er nå over 3100 fulltids arbeidere som tjenestegjør med OM og arbeider i over 110 land. Vi tilbyr opplæring på misjonsfeltet og sender ut mennesker på internasjonale team. Der kan man tjenestegjøre på skip eller i de ulike landene på korttid eller langtidsoppdrag. Vårt ønsker er å se menighetsplantinger vokse frem blant unådde folkeslag.

 

MED HÅP TIL ALLE FOLK

Ønsker du å motta vårt blad eller nyhetsbrev? – Registrer deg her

Mission trips starting soon

Want to serve God, transform lives and see the world? ...check our mission trips starting soon or go to our Short-term page for more.

Mon 03 Oct 2016 – Mon 17 Oct 2016
Apply Now - Deadline Mon 12 Sep 2016
single people welcome married couples welcome families welcome groups welcome
Mon 03 Oct 2016 – Mon 31 Oct 2016
Apply Now - Deadline Fri 23 Sep 2016
single people welcome married couples welcome families welcome sorry, no groups
Wed 05 Oct 2016 – Thu 15 Dec 2016
Apply Now - Deadline Fri 02 Sep 2016
single people welcome married couples welcome sorry, no families sorry, no groups