Sammen med menigheter ønsker vi å motivere, utruste og trene mennesker til verdensevangelisering. Operasjon Mobilisering (OM) er en tverrkirkelig trosbasert misjonsorganisasjon. Vi ser oss selv som en integrert del av norske menigheter. Vårt ønske er å styrke menighetene. Vi mobiliserer mennesker fra alle yrkesgrupper til verdensmisjon. Det er nå over 3100 fulltids arbeidere som tjenestegjør med OM og arbeider i over 110 land. Vi tilbyr opplæring på misjonsfeltet og sender ut mennesker på internasjonale team. Der kan man tjenestegjøre på skip eller i de ulike landene på korttid eller langtidsoppdrag. Vårt ønsker er å se menighetsplantinger vokse frem blant unådde folkeslag.

 

MED HÅP TIL ALLE FOLK

Ønsker du å motta vårt blad eller nyhetsbrev? – Registrer deg her

Mission trips starting soon

Want to serve God, transform lives and see the world? ...check our mission trips starting soon or go to our Short-term page for more.

Tue 27 Oct 2015 – Wed 27 Jan 2016
Apply Now - Deadline Tue 13 Oct 2015
single people welcome sorry, no married couples sorry, no families sorry, no groups
Sun 01 Nov 2015 – Tue 10 Nov 2015
Apply Now - Deadline Thu 15 Oct 2015
single people welcome married couples welcome families welcome groups welcome
United States OM Ships Florence STEP (November) (Sun 01 Nov 2015 )
Sun 01 Nov 2015 – Sun 31 Jan 2016
Apply Now - Deadline Sat 31 Oct 2015
single people welcome married couples welcome sorry, no families groups welcome