Sammen med menigheter ønsker vi å motivere, utruste og trene mennesker til verdensevangelisering. Operasjon Mobilisering (OM) er en tverrkirkelig trosbasert misjonsorganisasjon. Vi ser oss selv som en integrert del av norske menigheter. Vårt ønske er å styrke menighetene. Vi mobiliserer mennesker fra alle yrkesgrupper til verdensmisjon. Det er nå over 3100 fulltids arbeidere som tjenestegjør med OM og arbeider i over 110 land. Vi tilbyr opplæring på misjonsfeltet og sender ut mennesker på internasjonale team. Der kan man tjenestegjøre på skip eller i de ulike landene på korttid eller langtidsoppdrag. Vårt ønsker er å se menighetsplantinger vokse frem blant unådde folkeslag.

 

MED HÅP TIL ALLE FOLK

Ønsker du å motta vårt blad eller nyhetsbrev? – Registrer deg her

Mission trips starting soon

Want to serve God, transform lives and see the world? ...check our mission trips starting soon or go to our Short-term page for more.

United States OM Ships Florence STEP (June) (Thu Jun 1 2017)
Thu Jun 1 2017 – Thu Aug 31 2017
Apply Now - Deadline Fri May 26 2017
single people welcome married couples welcome sorry, no families groups welcome
Sat Jun 3 2017 – Sat Jul 1 2017
Apply Now - Deadline Sat May 20 2017
single people welcome sorry, no married couples sorry, no families sorry, no groups
United Kingdom Global Village+ Merseyside, Set-up crew (Mon Jun 5 2017)
Mon Jun 5 2017 – Sat Jun 10 2017
Apply Now - Deadline Mon May 1 2017
single people welcome married couples welcome sorry, no families groups welcome